Υπόθεση ‘Μπαρµπίκα’ ή ποιος θα πληρώσει το µάρµαρο;

0

 

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτηµα του ∆ήµου κι έτσι η νέα δικάσιµος ορίστηκε για τον Ιούνιο. Όµως τα τραγελαφικά δεν σταµατούν εδώ… η Νοµική Υπηρεσία ζήτησε διευκρινιστικά στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία για να µπορέσει να αντικρούσει τα επιχειρήµατα των κληρονόµων ‘Μπαρµπίκα’, αλλά εδώ άρχισαν τα …δύσκολα… Τι να πουν οι άνθρωποι; Τι στοιχεία να δώσουν; Και τι ‘οδηγίες’ να δώσει ο κ. Γιαννακόπουλος;

Εκείνον το µόνο που ίσως να τον ενδιέφερε θα ήταν µια ακόµη µυστική συνάντηση µε τον κ. Μπαρµπίκα σε κάποια  “in” καφετέρια… και µε τη συντροφιά του ∆ικηγόρου µε τις… άκρες…

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση