Νέες Χρηματοδοτήσεις για έργα προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

0

Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 636.900 € για έργα και προμήθειες εξοπλισμού θα λάβει, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν τα εξής έργα και προμήθειες:
1. Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου 356.400 €.
2. Σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα Σχολεία του Δήμου, 147.500 €.
3. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε Σχολεία του Δήμου, 83.000 €.
4. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 50.000 €.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει ήδη εξασφαλίσει από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»234.000 € για αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών, 220.100€ για συντήρηση Σχολείων και αύλειων χώρων και 145.000 € για προμήθεια Σαρώθρου, σύνολο δηλαδή 599.100 €. Επίσης αναμένεται η έγκριση από το χρηματοδότησης με 600.000€ της ανακατασκευής των Αθλητικών υποδομών, των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και της περίφραξης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης». Έτσι το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων του Δήμου από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»ανέρχεται σε 1.836.000 €.
Σημειώνουμε ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων από Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΚΤΥΠ και Υπουργεία που έχει πετύχει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ξεπερνά τα 45 εκ. €.

Απάντηση