Γεώργιος Οικονόμου: «Όλα στο Φως» στην υπόθεση των 17».

0
Γιώργος Οικονόμου
Γιώργος Οικονόμου

Mε σχετική ανακοίνωση του, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή», Γιώργος Οικονόμου, ζητά να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση των 17 συμπολιτών μας, αναφέροντας τα εξής:

«Επειδή πολλοί συμπολίτες μας που διετέλεσαν στο παρελθόν μέλη του Δ.Σ. των ΔΕΒΣΑΠ/ΚΟΙΚΕΔΑΠ σηκώνουν σήμερα ένα βάρος που δεν τους αξίζει και δεν τους αναλογεί με σημαντικούς καταλογισμούς και επαπειλούμενες ποινικές διώξεις, ενώ οι πραγματικοί πιθανοί ένοχοι για σωρεία αδικημάτων αδιαφορούν και μένουν στο απυρόβλητο, ΖΗΤΑΜΕ να μας δοθούν πλήρη στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα τα κάτωθι που αναφέρονται στο φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ 6η Υπηρεσία Επιτρόπου με αρ.πρωτ. 75485/17-12-2019.

1) Την με αρ. πρωτ. 22833/16-6-2011 έγγραφη καταγγελία του Δημάρχου Βασίλειου Ζορμπά.

2) Τα με αρ. πρωτ.38044/10-6-19, 57817/18-9-19, 60169/1-10-19, 63104/16-10-19 έγγραφα του Ελ. Συνεδρίου.

3) Το με αρ. πρωτ. 63104/16-10-19 έγγραφο του Ελ. Συνεδρίου προς πταισματοδίκη που κοινοποιήθηκεστον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

4) Το με αρ. πρωτ. 28547/16-10-19 έγγραφο του Δημάρχου.

5) Όλες τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΒΣΑΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου (που αναφέρονται στο ΦΜΕ με αρ. πρωτ. 75485/17-12-19.

6) Την από 5-12-2011 έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 των ορκωτών ελεγκτών της ΣΟΛ ΑΕ

Επίσης με μέριμνά σας και σε συνεργασία με τον εκκαθαριστή τα κάτωθι:

1) Παραστατικά στοιχεία (φάκελο) για λειτουργία παιδικού σταθμού, πρόγραμμα
βοήθεια στο σπίτι, σίτιση ηλικιωμένων, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, πρόγραμμα ΑΜΕΑ, προγραμματικές συμβάσεις.

2) Παραστατικά στοιχεία και για τους αποδέκτες των υπηρεσιών των σταθμών.

3) Παραστατικά στοιχεία μισθοδοσίας και εισφορών εργαζομένων,
αμοιβών τρίτων (105.000 ευρώ), παροχών τρίτων (27.000 ευρώ) και διαφόρων εξόδων (55.000 ευρώ).

4) Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχετιζόμενες με την δραστηριότητα του ΔΕΒΣΑΠ, Κανονισμός Λειτουργίας, Εσωτερικός Κανονισμός, Κανονισμός Διαχείρισης, Κανονισμός Προσωπικού σύμφωνα με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις ΔΣ και Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 283 πδ 410/1995 Οργανισμός- Οργανόγραμμα.

5) Αποδεικτικά και παραστατικά έγγραφα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το έργο της ΔΕΒΣΑΠ το 2009.

6) Στοιχεία που αφορούν την απευθείας επιχορήγηση ποσού 86.200 ευρώ που ο Δήμος κατέβαλε στην ΔΕΒΣΑΠ – τις αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων και τα παραστατικά είσπραξης και δαπανών (γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής).

7) Τους φακέλους των προγραμματικών Συμβάσεων με συμμετοχή του Δήμου/τρίτων και της ΔΕΒΣΑΠ.

8) Φάκελο για Μονάδες “Βοήθεια στο Σπίτι”, “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης το Τρένο”, και “Πρόγραμμα ΑΜΕΑ”.

9) Τον υπογεγραμμένο ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις 2009 αποτελέσματα χρήσης, οικονομικό απολογισμό και έκθεση ορκωτών λογιστώντου έτους 2009, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΒΣΑΠ και ΚΟΙΚΕΔΑΠ περί έγκρισής τους.

10) Έγγραφα παραστατικά στοιχεία σχετικά με το υπόλοιπο των λογαριασμών της ΔΕΒΣΑΠ στις 31.12.2008 και στις 31.12.2009.

12) Στοιχεία που αφορούν την καταβολή του αρχικού κεφάλαιο της ΔΕΒΣΑΠ και της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της ΚΟΙΚΕΔΑΠ.

13) Στοιχεία που αφορούν την οφειλή 270.000 ευρώ που μεταφέρθηκε από την ΔΕΒΣΑΠ στην ΚΟΙΚΕΔΑΠ.

14) φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές της επιχείρησης».

Απάντηση