Παναγιώτης Γκόνης: «Το έργο μας για τα Δημόσια Σχολεία».

0

Η Δημοτική Αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, με την απρόσκοπτη μα και δημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο Σχολικών Επι­τροπών, αλλά κυρίως με την αποκατάσταση του διαλόγου με το σύνολο της Σχολικής Κοινότητας, κάτι που δυστυχώς την περίοδο 2010-2014 είχε εκλείψει.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 η Δημοτική Αρχή δια μέσου της Αντιδημαρχίας Παιδείας κατόπιν ενεργειών, πιέσεων, αλλά και επίτευξης συνεργειών μπορεί μέχρι στιγμής να απολογίσει με εντελώς επιγραμματικό τρόπο τα εξής:

· Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο Σχολικών Επιτροπών (πλήρης διαφάνεια, δημοκρατική λειτουργία, τακτική επιχορήγηση όλων των Σχολείων). Ταυτόχρονα, εξοικονομήσαμε έξοδα από την υπογραφή πακέτων συμβάσεων (τηλέφωνα, συναγερμοί, απολυμάνσεις) ώστε να αναβαθμίσουμε σε μεγάλο βαθμό τον εξοπλισμό των Σχολείων μας με περισσότερους από 150 υπολογιστές, 45 προτζέκτορες, 15 μεγάλα σύγ­χρονα φωτοτυπικά, 30 κλιματιστικά κ.ά.

· Βελτιώσαμε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευ­σης και με τους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολείων, αποκαταστήσαμε τη συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και τους Συλλόγους Γονέων και εγκαινιάσαμε τον διάλογο με τα Μαθητικά Συμβούλια.

· Διατηρήσαμε τα απογεύματα ανοιχτά Σχολεία σε όλες τις γειτονιές με φύλαξη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

· Δίχως επιπλέον κόστος για τους γονείς και τον Δήμο, εξασφαλίσαμε την πρωινή καθαριότητα σε όλα τα Σχολεία με την υπογραφή 46 συμβάσεων μέ­σω ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την ενίσχυση των σχολείων με την πρόσληψη 26 οκτάμη­νων συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ.

· Τοποθετήσαμε Σχολικούς τροχονόμους σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, επιχορη­γήσαμε την προμήθεια υλικών σε όλα τα Νηπιαγωγεία και αναβαθμίζουμε τις αίθουσες σίτησης στα Σχολεία Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

· Υλοποιήσαμε δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα με τη διάθεση Θεατρολόγων σε όλα τα Σχολεία. Επιπλέον, είχαμε την εποπτεία και διοργανώσαμε σε συν­εργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων τις ετήσιες Συναντήσεις Μαθητικής Δημιουργίας με τη συμμετοχή ενός αριθμού μαθητών/μαθητριών που αγγίζει ή και ξεπερνά τα 1.000 παιδιά κάθε χρόνο.

· Ενισχύσαμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του Τμήματος Παιδείας για τη εξυπη­ρέτηση κυρίως αναγκών των ασθενέστερων οικογενειών της πόλης, με: 1) τη δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, 2) την ενεργοποίηση του «ξεχα­σμένου» από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές Κληροδοτήματος για άπο­ρους – αριστούχους μαθητές Λυκείων, 3) τη μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 3ο Γυμνάσιο, 4) την αποδοχή των υποτροφιών από το Γαλλικό Κολέγιο και το IB των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα με τη δημιουργία σχετικών φακέλων, 5) την αναδιαμόρφωση του προγράμματος της Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης με τη συμμετοχή και ΑμεΑ και 6) με την αναδια­μόρφωση του προγράμματος των Παιδικών Κατασκηνώσεων.

· Πραγματοποιήσαμε, με δική μας πρωτοβουλία, συναντήσεις με όλους τους δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας) σε μια κατεύθυνση γνωριμίας μεταξύ τους και αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων, για ζητήματα που αφορούν στα παιδιά της πόλης. Παράλληλα, ενισχύσαμε τη συνεργασία του Τμήματος Παιδείας με το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων Αργώ, ενώ ταυτόχρονα, υλοποιήσαμε προγράμματα για γονείς (πχ σχολές γονέων) και για παιδιά (πχ διαχείριση άγχους στην Γ΄ Λυκείου) με τις προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ συμβασιούχων ψυχολόγων οκτάμηνης διάρκειας.

· Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις των Σχο­λείων, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο φορέα (πχ ΕΔΣΝΑ, Τροχαία, 21 ΟΤΑ) υλοποιούμε και ενισχύουμε επιμέρους δράσεις, όπως: την τοποθέτηση κάδων σε επιλεγμένα Σχολεία για ανακύκλωση χαρτιού, τη συμμετοχή σε πολιτιστι­κά προγράμματα εκτός Δήμου με χορωδίες ή θεατρικά, τη συμμετοχή όλων των Σχολείων εκ περιτροπής σε προγράμματα οδικής ασφάλειας κά.

· Θεσμοθετήσαμε, ταυτόχρονα με την ετήσια κοπή πίτας του Τμήματος Παι­δείας, τη βράβευση όλων των μαθητών/τριών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

· Αναβαθμίσαμε τις σχολικές υποδομές με πλήθος έργα και παρεμβάσεις (χώ­ροι υγιεινής, αύλειοι χώροι – γήπεδα, αίθουσες εκδηλώσεων, μονώσεις κτι­ρίων, συντήρηση – βάψιμο εξωτερικά, εσωτερικά, περιφράξεων, παιχνιδιών Νηπιαγωγείων κ.ά.).

· Έπειτα από δικές μας πιέσεις προς τις ΚΤΥΠ δημοπρατήθηκε (με παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ), ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το ΕΠΑΛ, ένα υπερ­σύχρονο Σχολείο που φιλοξενεί τα 1ο και 2ο Επαγγελματικά Λύκεια και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο. Ένα έργο που είχε «βαλτώσει» για περισσότερα από 8 χρόνια και το οποίο αναβαθμίζει τις υποδομές της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

· Έπειτα από δικές μας πιέσεις προς τις ΚΤΥΠ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και αναμέ­νουμε τη δημοπράτηση του 14ου Νηπιαγωγείου με 1 εκατομμύριο ευρώ.

· Προχωράμε στην απαλλοτρίωση του ΟΤ 119 (πρώην Μακρή) ώστε να κτιστεί το 12ο Δημοτικό Σχολείο, δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυσή του, και πιθανά ενός Νηπιαγωγείου που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή νότια της Μεσογείων και ειδικότερα η περιοχή του Τσακού, ενώ ταυτόχρονα αναζητού­με εκείνες τις λύσεις ώστε να εξασφαλίσουμε από το 2020-2021 την εφαρμο­γή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Προφανώς, όλα ετούτα που επιγραμματικά αναφέρονται παραπάνω αξίζει να τα αναλύσουμε ένα προς ένα και σίγουρα δεν θα είχαν υλοποιηθεί δίχως την αμέριστη συμπαράσταση των Προέδρων των δύο Σχολικών Επιτροπών κ. Τραυ­λού Βασίλη, κ. Ρήγου Γιάννη και κ. Μπασακίδου Αύρας, όπως επίσης και των διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας με προϊσταμένη την κ. Τζανή.

Παναγιώτης Γκόνης
Αντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού

Απάντηση