Παραμένει Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Σπύρος Παπαγεωργίου. Η Στέλλα Ψύλλα στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και στην Κοινωνική Πολιτική.

0

Αλλαγές σε πρόσωπα και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε στις αρχές του 2019 ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και συγκεκριμένα:

· Ανακάλεσε τις αρμοδιότητες του Ιωάννη Σιδέρη ο οποίος παύει να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (λόγω της υποψηφιότητας του για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής).

· Ανέθεσε στη Στυλιανή Ψύλλα  καθήκοντα Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

· Τροποποίησε τις έως τώρα αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου και του ανέθεσε αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Απάντηση