Προς υλοποίηση το έργο ανάπλασης της Αιγαίου Πελάγους μετά τη δημοπράτησή του.

0

Δημοπρατήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και οδεύει πλέον προς κατασκευή το έργο συνολικής ανάπλασης της οδού Αιγαίου Πελάγους, από τη Λεωφ. Μεσογείων έως την οδό Ελβετίας, προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ. Το τμήμα από την οδό Ελβετίας έως την οδό Γραβιάς θα αναπλαστεί μετά την κατασκευή του αγωγού ομβρίων, έργο που επίσης δημοπρατήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019.
Το έργο χρηματοδοτείται με 470.000 € από το Πράσινο Ταμείο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με 830.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου.
Την ικανοποίηση του για τη δημοπράτηση ενός ακόμη μεγάλου έργου υποδομής για την Αγία Παρασκευή, που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων όπως και την εικόνα του Αι Γιάννη, εξέφρασε για το γεγονός ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος.

Απάντηση