Για την αντισεισμική προστασία των σχολείων μας.

0

Από την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγ. Παρασκευής», λάβαμε δελτίο τύπο το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

« Με τον πρόσφατο σεισμό στην Αττική ήρθε ξανά στην επιφάνεια, με οξυμένο τρόπο, το πρόβλημα της αντισεισμικής θωράκισης.Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές σχολικές μονάδες έχουν να ελεγχθούν από το σεισμό του 1999. Προσεισμικός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί περίπου στο 1/5 των σχολικών μονάδων της Αττικής και αυτός ήταν μόνο οπτικός. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι υπάρχουν σχολεία που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και ακόμη παλιότερα, δηλαδή σύμφωνα με παλιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή πρέπει να διεκδικήσουν:

1. Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί από αρμόδιες επιτροπές του ΟΣΚ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία.

2. Ο ουσιαστικός – ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει ΑΜΕΣΑ σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια –έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης.

3. Να εξασφαλισθούν χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

4. Να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

5. Τέλος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η αρμόδια αντιδημαρχία του Δήμου, να μας ενημερώσουν αν και πότε έχει γίνει έλεγχος των σχολικών μονάδων και αν υπάρχει σχετικό μητρώο ελέγχων.