Σπύρος Παπαγεωργίου : Βελτιώσαμε σε κάθε επίπεδο τα οικονομικά του Δήμου.

0
Σπύρος Παπαγεωργίου
Σπύρος Παπαγεωργίου

Ανακοίνωση λάβαμε από τον αντιδήμαρχο οικονομικών και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπύρο Παπαγεωργίου, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της θητείας του στον τομέα των οικονομικών.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Σπύρος Παπαγεωργίου δηλώνει τα εξής:

Στη διάρκεια των ετών 2015-2016, δηλαδή στη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης για την πατρίδα μας, θέσαμε ως στόχο την ισχυροποίηση των Οικονομικών δεδομένων του Δήμου μέσα από την εξυγίανση και το νοικοκύρεμά τους, καθώς και των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) αυτού, δηλαδή των ΠΑΙΣΔΑΠ, του ΠΑΟΔΑΠ και της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Αυτό περιελάμβανε τον εξορθολογισμό και τη συγκράτηση των δαπανών με την ταυτόχρονη αύξηση των ιδίων εσόδων καθώς και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

Έτσι: Ομαδοποιήσαμε τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των μεγάλων εργολαβιών, προχωρώντας στη διενέργεια ανοικτών Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών.

Διαγράψαμε νόμιμα, οφειλές του Δήμου προς τρίτους πέραν της πενταετίας.

Βεβαιώσαμε οφειλές προς τον Δήμο παρελθόντων ετών και θέσαμε τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης τους, με σημαντικά αποτελέσματα.

Ενισχύσαμε, μέσα από τη συνολική αναβάθμιση του ‘‘ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης’’ του Δήμου που επιτύχαμε και την αυτοματοποίηση των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται, την αξιοπιστία του Δήμου στην αγορά με την έγκαιρη εξόφληση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών του.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών μας ήταν ότι:

Αυξήσαμε τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, δημιουργώντας μια ισχυρή οικονομική βάση ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους ορατούς οικονομικούς κινδύνους, με δεδομένο το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον το οποίο αντιμετώπιζε η χώρα μας. Αποτέλεσμα ήταν από 4,7 εκατ. € που παραλάβαμε ως ταμειακά διαθέσιμα την 1/9/2014, να τα αυξήσουμε σε 8,1 εκατ. € στις 31/12/2018.

— Ταυτόχρονα θέσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων, προκειμένου να καλυφθούν στο ακέραιο και έγκαιρα το σύνολο των ανελαστικών δαπανών του Δήμου αλλά και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του καθώς και της οικονομικής κάλυψης των νέων δράσεων τις οποίες αναλάβαμε.

Αυτό το επιτύχαμε μέσα από τον διαρκή και αυστηρό έλεγχο της κωδικοποίησης και της εξέλιξης του συνόλου των δαπανών και των εσόδων του Δήμου, χωρίς καμία περιστολή στις δραστηριότητες, στις πολιτικές και τα προγράμματα του Δήμου. Αντίθετα αυξήσαμε και επεκτείναμε την Κοινωνική Πολιτική και τις δράσεις μας στην Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

Έχουμε πάντα θετικούς δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας, που επιβεβαιώνονται από τις τριμηνιαίες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων και τους αυστηρούς ελέγχους του Οικονομικού Παρατηρητηρίου καθώς και των υπολοίπων φορέων που εποπτεύουν την λειτουργία του Δήμου.

Καλύψαμε οφειλές ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) του Δήμου, σε συνέχεια τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων, που ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. €. Δεν ζητήσαμε νέο δανεισμό αλλά αντίθετα μειώσαμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις κάτω από τα 3 εκατ. €, καλύπτοντας τις τοκοχρεολυτικές μας υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Αυξήσαμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου με ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ πλέον των 5,5 εκατ. € σε αντικειμενικές αξίες, εγγράφοντας την απόκτηση του ακινήτου ΙΟΛΑ και δύο ακόμη οικοπέδων 1.700 και 1.100 τ.μ. για τις ανάγκες ανέγερσης νέων προσχολικών μονάδων. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία της πόλης μας!

Μειώσαμε συγχρόνως κατά 20% τα Δημοτικά Τέλη για όλους, τα οποία σήμερα είναι τα χαμηλότερα στο σύνολο των Δήμων της Αττικής. Μηδενίσαμε τα Δημοτικά Τέλη, με εισοδηματικά κριτήρια, στοχευμένα για ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας όπως μακροχρόνια άνεργους, απόρους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Μειώσαμε κατά 30% τα τέλη κοιμητηρίου.

Μειώσαμε κατά 50% τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και τις εισφορές αντίστοιχα επιχειρήσεων μέχρι 150τμ καθώς και αυτών κάτω από 600τμ, επιδιώκοντας την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Απαλλάξαμε από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς τα εισοδήματα έως 18.000€ ετησίως και τριπλασιάσαμε τα παιδιά που φιλοξενούνται δωρεάν από το ΕΣΠΑ.

Συνοδευτικά με όλα αυτά:

— Καταγράψαμε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και των ΝΠ αυτού.

— Προχωρήσαμε στη σύνταξη των εκκρεμών Ισολογισμών και Ταμειακών Απολογισμών των τριών Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΠΑΙΣΔΑΠ, ΠΑΟΔΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) των ετών 2011, 2012, 2013, τις οποίες η προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν είχε εκδώσει.

— Προχωρήσαμε τις διαδικασίες, για την λογιστική τακτοποίηση και εκκαθάριση των δύο πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΚΟΙΠΕΔΑΠ και ΚΟΙΚΕΔΑΠ καθώς και της Διαδημοτικής επιχείρησης ΑΜΝΕΠ, οι οποίες σύντομα ολοκληρώνονται.

— Τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το γεγονός ότι διεκδικήσαμε και πετύχαμε σε σημαντικό βαθμό την εξασφάλιση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων από αντίστοιχες πηγές όπως ΕΣΠΑ, Περιφέρεια, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κλπ, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα στη διάθεση μας ποσά που ξεπερνούν προϋπολογιστικά τα 45 εκατ. € για συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, ικανές να αναβαθμίσουν ουσιαστικά την πόλη μας. Διεκδικούμε την ψήφο σας για την επανεκλογή μας, ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας στοχεύοντας σε ακόμη καλύτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, δράσεις και έργα, διασφαλίζοντας τη  βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της πόλης μας.

Απευθυνόμαστε στο σύνολο των συμπολιτών μας, ανεξάρτητα ιδεολογικής τοποθέτησης, καθώς όλα αυτά τα χρόνια το ‘‘κόμμα μας’’ ήταν και εξακολουθεί να είναι Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

Απάντηση