Το «ΑΡΓΩ» συμμετείχε στη συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων.

0

Το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων “Αργώ” των Δήμων Αγ. Παρασκευής και Παπάγου-Χολαργού συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την προετοιμασία της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, το Νοέμβριο του 2019.

Το “Αργώ” εκπροσωπείται στην επιτροπή από την Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγο – Στέλεχος Πρόληψης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης συνιστά μία μορφή σύνδεσης Φορέων που αναπτύσσουν Προγράμματα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Ελλάδα και την Κύπρο και αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς, μέσα σε μια πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει.
Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1996 από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα μιας συνεργατικής ανάπτυξης της υπόθεσης της Πρόληψης στη χώρα μας και έγινε ένα πρότυπο λειτουργικής Δικτύωσης.

Η πορεία του Δικτύου είναι παράλληλη με την ιστορική διαδρομή της Πρόληψης των Εξαρτήσεων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας την εξέλιξή της. Σκοποί του Δικτύου είναι:

Επιστημονικός: Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας για τον αρτιότερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης. Διάχυση αυτής της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών του Δικτύου. Επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πρόληψης.

Υποστηρικτικός: Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δράση του κάθε Φορέα δημιουργείται ένα κλίμα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών.

Συνεργατικός: Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών, αλλά και άλλων Φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε τομείς που οι φορείς του Δικτύου εκτιμούν ότι είναι βοηθητικοί για τα μέλη τους.

Απάντηση