Υλοποιείται ο σχεδιασμός του Γιάννη Σταθόπουλου για την «Βίλα ΙΟΛΑ».

0
Το κτήμα Ιόλα και ο χώρος ως προς ανάπλαση

Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της κοινοπραξίας των εταιριών «Ρόικος Α.Ε.», «Πετρακόπουλος-Διγώνης & Συνεργάτες Α.Ε.» και «Μαρνέρης & Συνεργάτες Α.Ε.», την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, η σύμβαση ανάπλασης του χώρου της Βίλας Ιόλα που αποκτήθηκε με απ΄ευθείας αγορά από  την διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου.

Παράλληλα με την αγορά του χώρου, η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου – και παρά τις έντονες αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης και νυν διοίκησης –  είχε καταφέρει να εντάξει την ανάπλαση του χώρου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Αγ. Παρασκευής.

Η συγκεκριμένη ανάπλαση προβλέπει  ειδικές αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, προκειμένου να αποκατασταθούν και να αναδειχθούν τόσο το διατηρητέο κτίριο όσο και ο περιβάλλον χώρος του και οι «σκέψεις» της σημερινής δημοτικής αρχής  είναι  να λειτουργεί στον χώρο  έκθεση έργων της συλλογής Ιόλα, τα οποία θα προκύψουν από galleries του εξωτερικού ή/και από το μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενεί έργα του.

Οι εργασίες της ανάπλασης αφορούν την  διατήρηση της υπάρχουσας διάταξης των χώρων και βάσει αυτής να γίνει η χωροθέτηση των νέων χρήσεων με κύρια επιδίωξη την διατήρηση και συντήρηση ή επισκευή όλων των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών και οικοδομικών στοιχείων, με σκοπό την επαναφορά στην αρχική τους κατάσταση και τελικώς στην ανάδειξη της ιδιαίτερης αισθητικής της Βίλας Ιόλα.

Στον περιβάλλοντα χώρο διασφαλίζονται οι απόλυτα αναγκαίες θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και ο χώρος θα οργανωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στα 477.710 ευρώ και το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (360.541 ευρώ) και από ίδιους πόρους του Δήμου (117.169 ευρώ).

Απάντηση