Γιατί ολιγωρεί η δημοτική Αρχή;

0

Ανακοίνωση αναφορικά με το οικόπεδο στον Τσακό εκδόθηκε από την δημοτική παράταξη «Αγ. Παρασκευή η πόλη μας» στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Στις 29 Ιουλίου 2009, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δεσμεύτηκε οικόπεδο και βρίσκεται στη γωνία των οδών Ναυπακτίας και Ρούμελης. Ο σκοπός της δέσμευσης ήταν η εν καιρώ απαλλοτρίωσή του, για να γίνει χώρος πρασίνου, κάτι που δεν έχει γίνει έως σήμερα.
Το εν λόγω οικόπεδο, είχε κληροδοτηθεί,από τον αείμνηστο Νικόλαο Μαρούλη, κατά ένα μέρος του (οικόπεδο 667 τ.μ. περίπου, με κτίσμα 90 τ.μ. περίπου) στον Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού, με την δέσμευση να μην πουληθεί αλλά να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και κατά ένα άλλο μέρος σε συγγενείς του διαθέτη. Τα ζητήματα της κληροδοσίας στον Ιερό Ναό, έληξαν το 2013.
Η προσωπική πολιτική μου θέση με τις δεσμεύσεις οικοπέδων από το Δήμο, είναι ότι ο Δήμος δικαιούται να προβαίνει σε τέτοιες, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εφ΄όσον όμως διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες, σ΄ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι απαράδεκτο να δεσμεύονται περιουσίες, στην ουσία να δημεύονται, χωρίς να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού, στις 22 Μαΐου 2017, απέστειλε επίσημο έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στο δήμαρχο, να εισάγει το θέμα της άρσης της απαλλοτρίωσης του εν λόγω οικοπέδου, για να χρησιμοποιηθεί από τον Ιερό Ναό για τους σκοπούς που του κληροδοτήθηκε. Όπως φαίνεται από το έγγραφο, είχε ζητηθεί αυτό από το δήμαρχο και προφορικά, καιρό πριν, αλλά δεν είχε δώσει λύση.
Σύμφωνα με το Νόμο, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ο πρόεδρος του Δ.Σ., εφ΄όσον του υποβληθεί αίτημα, να φέρει θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός δυο μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Ο κ. Γεράσιμος Βλάχος παρανόμως δεν το φέρνει, αφού ήδη πέρασαν σχεδόν τέσσερις μήνες, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες.
Καλώ τη δημοτική Αρχή να εισάγει το θέμα άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ληφθεί απόφαση για την αποδέσμευσή του και να μην παραπέμπει το θέμα στις καλένδες (όπως πολλά άλλα), για να γίνει κατορθωτό να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, για τους οποίους άλλωστε κληροδοτήθηκε».