Η αλήθεια για την ανάπλαση των οδών Ελευθ. Βενιζέου και Πατρ. Γρηγορίου Ε’

0
giannak 3

giannak 3Αγαπητοί συνδημότες,
στο πλαίσιο της ανάγκης και επιθυμίας των δημοτών για ενημέρωση πάνω στα δημοτικά δρώμενα, θα θέλαμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για ένα θέμα που συστηματικά χρησιμοποιείται από τη νυν δημοτική αρχή για να αποπροσανατολίσει τους δημότες της Αγίας Παρασκευής, οικειοποιούμενη το δικό μας έργο : Την ανάπλαση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Π. Γρηγορίου Ε’.
Η ανάπλαση αυτή ήταν ένα ενιαίο έργο, προϋπολογισμού € 5.200.000,00, με 2 βασικούς άξονες:
Τα υπόγεια έργα, όμβριων υδάτων (με προϋπολογισμό € 3.500.000,00)
Τα υπέργεια έργα, ανάπλασης πεζοδρομίων (με προϋπολογισμό €1.700.000,00)
Ιεραρχώντας τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι μέχρι τότε υφίσταντο μεγάλες υλικές ζημιές από τις βροχοπτώσεις εξαιτίας των ανεπαρκών υποδομών αποχέτευσης όμβριων υδάτων, θεωρήσαμε πως η αντιπλημμυρική προστασία αποτελούσε άμεση προτεραιότητα και έπρεπε να ολοκληρωθεί τάχιστα.
Έτσι, το 2007, ξεκινήσαμε με το υπόγειο κομμάτι του έργου της ανάπλασης, κατασκευάζοντας τους αγωγούς οι οποίοι, με την ολοκλήρωση του έργου το 2009 και μέχρι σήμερα, συλλέγουν τα όμβρια ύδατα από τον Υμηττό μέχρι τη λεωφόρο Μεσογείων.
Το 2009, προχωρήσαμε στο δεύτερο σκέλος της ανάπλασης, που αφορούσε στο υπέργειο έργο. Διεξαγάγαμε τις απαραίτητες μελέτες· λάβαμε την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου από τη Δημαρχιακή Επιτροπή· δημοπρατήσαμε το έργο· και λάβαμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την έγκριση για τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 22 Οκτωβρίου του 2010, με προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τη 19η Ιουνίου του 2011!
Λόγω των δημοτικών εκλογών που θα διεξαγόντουσαν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες (το Νοέμβριο του 2010) από την υπογραφή της σύμβασης, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του δεύτερου μέρους της ανάπλασης. Οι λόγοι, δύο: α. δεν επιθυμούσαμε -σε καμία περίπτωση- το έργο να συνδεθεί με τον προεκλογικό αγώνα και β. δεν αντέχαμε στην ιδέα η αξία αυτού του τόσο σημαντικού και συνάμα δύσκολου έργου μας να ευτελιστεί, ως αντικείμενο εκμετάλλευσης της προεκλογικής στρατηγικής πολιτικών επιτηδείων.
Στις 11 Ιανουαρίου του 2011, εκτός των ανωτέρω, παραδώσαμε στη δημοτική αρχή που μας διαδέχθηκε € 3.400.000,00 -στο ταμείο του Δήμου.
* Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούνται με παραστατικά, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Βασίλης Γιαννακόπουλος, τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Κώστας Κρητικίδης, τ. Αντιδήμαρχος
Άννα Γάκη, τ. Αντιδήμαρχος

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Το ΜΑΡΤΙΟ του 2009, ολοκληρώθηκε το μεγάλο υπόγειο έργο των ομβρίων, προϋπολογισμού 3.500.000,00 € και έδωσε τέλος στον εφιάλτη των πλημμυρών της Βενιζέλου που ταλαιπωρούσε χρόνια ολόκληρα την περιοχή.
· Στις 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, συντάχθηκε η μελέτη ανάπλασης των πεζοδρομίων, με αριθμό 59/09 και προϋπολογισμό 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α.
· Στις 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του έργου, με την υπ’ αριθμ. 279/09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.
· Στις 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, έγινε η δημοπρασία του έργου.
· Στις 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, εγκρίθηκε το τελικό πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 και ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. με προϋπολογισμό 1.242.885,90 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με την υπ’ αριθμ. 118/10 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.
· Στις 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, αιτήθηκε προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/25-08-2010 έγγραφο του Δήμου.
· Στις 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, αιτήθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής /Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 006752/14-09-2010 έγγραφο του Δήμου.
· Στις 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010, εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/23-09-2010 έγγραφο.
· Στις 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου (αριθμ. πρωτ. 27682/22-10-2010) και μπορούσε άμεσα να ξεκινήσει η κατασκευή.
· Το έργο προβλεπόταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.01 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2011.
· Η προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν στις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση