Η διοίκηση των παιδικών σταθμών στο πλευρό των εργαζομένων.

0
ανέγερση Νηπιαγωγείου
Φωτογραφία από το τελευταίο νηπιαγωγείο που εγκαινιάσθηκε το 2014.

Με ανακοίνωση της η διοίκηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και ο Δήμος Αγ. Παρασκευής, δηλώνουν ότι στέκονται από την πρώτη ημέρα στο πλευρό της εργαζόμενης, αλλά και δίπλα σε όλους τους προσωρινά απασχοληθέντες εργαζόμενους που κινδυνεύουν με μη ανανέωση των συμβάσεων τους, κι ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξαντλήσουν τα περιθώρια που δίνονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις λύσης συμβάσεων.
dimitriou reportazΗ πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά των προσωρινά απασχολούμενων υπαλλήλων προς το Νομικό πρόσωπο και σεβόμενοι το ζήλο και την συνέπεια που επέδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προχώρησαν χωρίς καμία καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, απέστειλαν τα στοιχεία που απαιτήθηκαν, άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν πίεση με κάθε μέσο που διαθέτουν, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία πρόσληψης τους, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.
Συγκεκριμένα, στις 26/10/2017 στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΠΑΙΣΔΑΠ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΣΕΔΑΠ και της Διοίκησης των ΠΑΙΣΔΑΠ, στην οποία η Πρόεδρος Μαργ. Δημητρίου και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναστ. Γιαννάκη ενημέρωσαν λεπτομερώς τα μέλη του ΣΕΔΑΠ σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα, παρουσιάζοντας τα ακόλουθα νόμιμα έγγραφα:
α) τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ για προκύρηξη 1/248Μ/2009 (14.05.2011)
β) τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ για προκύρηξη 1/248Μ/2009 (21.05.2012)
γ) την Απόφαση Προέδρου 53/2010 για πρόσληψη 8 Υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (18.05.2010) και
δ) τον Πίνακα προσωρινά απασχοληθέντος προσωπικού του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, ο οποίος αποστάλθηκε στον ΑΣΕΠ
Βάσει όλων αυτών αποδεικνύεται ότι η ως άνω εργαζομένη επιλέχθηκε για την κάλυψη των θέσεων χωρίς κριτήριο εμπειρίας και βάσει των οποίων κατέλαβε την αντίστοιχη θέση στις 27.10.2017 άλλη εργαζομένη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ