«Κέντρο Κοινότητας» θα αποκτήσει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

0

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, πρόταση που είχε υποβληθεί από τη διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και η χρηματοδότησή του αναμένεται να αγγίξει τα 168.000 ευρώ. Το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί Δομή και στόχος του θα είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).
Το Κέντρο Κοινότητας, που εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα λειτουργεί καθημερινά 8 ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ) παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:
· Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των Πολιτών
· Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
· Υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.