Κληροδότημα «Σιστοβάρη: Ο αγώνας για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης συνεχίζεται!»

0

Το δρόμο για το δευτεροβάθμιο όργανο της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση της άρσης αδείας λειτουργίας του καταστήματος DaVinci μετά την ακύρωση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τη γενική διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής.Η συγκεκριμένη υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης σ’ ένα 10σελιδο υπόμνημα εξηγεί τα «γιατί» σχετικά με την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί της ουσίας θεωρεί ότι οι υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις δεν δικαιώνουν το Δήμο σε ότι αφορά τους όρους που είχε θέσει το 2007 για τη χορήγηση – προέγκριση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος.

Συνοπτικά η αποκεντρωμένη διοίκηση, βάσει του σκεπτικού, θεωρεί ότι «δεν προκύπτει ειδικώς, σαφώς και επαρκώς νόμιμος λόγος ανάκλησης της ευμενούς και καθόλα νόμιμης κατά τον χρόνο έκδοσης διοικητικής πράξης».   Στη συνέχεια αιτιολογεί την απόφασή της αυτή εξηγώντας ότι :  «η αναμενόμενη κατά τον τιθέμενο όρο απόφαση του Δικαστηρίου απέρριψε την αγωγή του Δήμου, ώστε να πραγματωθεί αυτός, και  δεν υφίσταται εν τοις πράγμασι απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία να αναγνωρίζει τις απόψεις και τα αιτήματα του διαδίκου Δήμου εις βάρος της αντιδίκου εταιρείας, λαμβανομένου δε υπόψη ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται επ’ αόριστον, δεν επαρκεί προς τούτο η συμπερασματική και αποσπασματική εξαγωγή συμπερασμάτων από το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, ως επικαλείται η προσβαλλόμενη, όταν από το υπόλοιπο εν γένει περιεχόμενο αυτών, καθώς και από το διατακτικό τους, προκύπτουν αντίθετα αποτελέσματα».

Η ακύρωση – σε πρώτο βαθμό – της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσε την έκδοση ανακοινώσεων από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα από τον π. Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και τον τωρινό Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ζορμπάς κατηγόρησε τη σημερινή διοίκηση για «ιδεοληψία» , «ανεπάρκεια» και «αλαζονεία», τονίζοντας ότι οι δικές του προτάσεις δεν ακούστηκαν, οι οποίες – όπως ισχυρίζεται – ακολουθούσαν τη νομιμότητα και την εξασφάλιση του ακινήτου. Ωστόσο όσο λαλίστατος είναι ο πρώην Δήμαρχος σχετικά με την ακύρωση – σε πρώτο βαθμό – της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλο τόσο σιωπά στην απόρριψη της δικής του προσφυγής στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την ίδια απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Δήμαρχος και μέλη της παράταξής του αφού είχαν ψηφίσει «Λευκό» στην ψηφοφορία για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας, ο ίδιος στη συνέχεια προσέφυγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση προσβάλλοντας την απόφαση με το αιτιολογικό ότι η επιτροπή ποιότητας ζωής όφειλε να προβεί στην εν λόγω ανάκληση, προσφυγή που απερρίφθη.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εμμένει στην απόφαση της διοίκησης δηλώνοντας ότι οι  ενέργειες του επιχειρηματία εντός του χώρου του κτήματος Σιστοβάρη, είναι αντίθετες στη βούληση του κληροδότη και εκφεύγουν της τακτικής διαχείρισης.

Ο κ. Σταθόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενέργεια που όπως χαρακτήρισε αποτελεί υποχρέωσή του κι έχει την σύμφωνη γνώμη όλων των Νομικών του Συμβούλων.

Ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του καταλήγει δίνοντας μια απάντηση στον κ. Ζορμπά, δηλώνοντας τα εξής: «Είναι, προφανές, ότι δεν έχουμε την ίδια γνώμη με μερίδα της αντιπολίτευσης (π.χ. με τον Β. Ζορμπά, ο οποίος υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ένσταση η οποία απερρίφθη) για τους χειρισμούς στους οποίους ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί για την υπεράσπιση των συμφερόντων του».