Κοινωνική Οικονομία & Τοπική Αυτοδιοίκηση

0
mitakis

Δηλαδή το όποιο κέρδος αποτελεί εισόδημα των συνεταίρων και έχει ως κύριο προσανατολισμό του, την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δεν είναι το παν στη σημερινή οικονομική κρίση, αλλά αφορά ουσιαστικά τη σημερινή δυσμενή κοινωνική πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι, περίπου το 6% του συνόλου των εργαζομένων, που ανήκουν στις ομάδες του πληθυσμού που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στη Ελλάδα και επειδή το ποσοστό της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι από τα μικρότερα, θα χρηματοδοτηθούν σημαντικά προγράμματα εντός της επόμενης 2ετίας παρέχοντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στην Αττική θα πέσουν περίπου 5,5 εκατ. ευρώ για την δημιουργία εκατοντάδων Κοιν.Σ.Επ., μόνο από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ σημαντικές θα είναι και οι σχετικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.   
Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι και η Αξιωματική Αντιπολίτευση, προγραμματικά, βρίσκεται εντός της αναπτυσσόμενης δυναμικής της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Βέβαια δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα τελευταία δύο χρόνια η πρακτική των Κοιν.Σ.Επ., συνδέθηκαν και με αρνητικά φαινόμενα, που όμως δεν πρέπει να μας διακατέχουν αρνητικά, μιας και όπως υπάρχουν κακοί γιατροί, τεχνίτες, δικηγόροι, λογιστές έτσι φυσικά θα υπάρχουν και κάποιες κακές Κοιν.Σ.Επ., Μ.Κ.Ο κ.λ.π. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σαφώς και μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα.

Το ζήτημα είναι πως μπορεί κάποιος και ιδιαίτερα οι Δήμοι να αξιοποιήσουν το θεσμό και τα θετικά του, προς όφελος του δημότη και κυρίως προς όφελος των ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού τους.

Αναφέρομαι παρακάτω σε ένα θεματικό άξονα ο οποίος μπορεί να γίνει αφορμή μιας γενικότερης διαβούλευσης και πιθανόν κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου, πού έτσι και αλλιώς και εκ των πραγμάτων κάποια σχέδια, σύντομα, θ` αναγκαστούν οι Δήμοι να τα εκπονήσουν.  

Άξονας Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Διαχείριση Απορριμμάτων
Έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιστολή της Περιφερειάρχη, προς τους Δήμους, που αφ` ενός έθετε το θέμα της ριζικής αλλαγής στην φιλοσοφία διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στη πρόληψη, στην διαλογή στην πηγή, στην κομποστοποίηση και αφ` έτερου καλούσε τους ΟΤΑ για άμεση ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση καταρτίζοντας Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Με δεδομένο επίσης ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή, θεωρεί αυτά τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, όχι ως μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις αλλά ως λειτουργικό κομμάτι του περιφερειακού σχεδιασμού της, προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος η συνέργια της κοινωνικής – συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια της διαχείρισης (διαλογή στην πηγή) θα μπορούσε να αποτελέσει τον ‘θεμέλιο λίθο’ για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης και την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων.
Εντάσσοντας δηλαδή κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα στο επίπεδο ‘διαλογής απορριμμάτων στην πηγή’, αρχικά ανακυκλώσιμων υλικών (σίδερο, αλουμίνιο, γυαλί κ.λ.π.) και στην συνέχεια στην κομποστοποίηση μέσα από ένα σύστημα έξυπνων εργαλείων (ηλεκτρονική κάρτα, ειδικοί κάδοι ..) που θα παρέχει στον καταναλωτή – δημότη κάποιας μορφή ανταποδοτικότητα και στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένα ικανό έσοδο για την απασχόληση των μελών της.
Αν μάλιστα αυτό το σύστημα υποστηριχθεί από την τοπική δικτύωση και δημιουργία συστάδων (clusters) Κοινωνικών Επιχειρήσεων, που θα έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν τοπικά σύμφωνα συνεργασίας με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και από σχετικές Θερμοκοιτίδες** Κοιν.Σ.Επ. που θα λειτουργούν υπό την ‘θέρμη’ της Περιφέρειας και των Δήμων, τότε και με δεδομένο της έντασης του συντελεστή ‘εργασία’, που απαιτείται σε αυτή την διαχείριση, πετυχαίνεις και βιωσιμότητα της κοινωνικής επιχείρησης και σημαντική αύξηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  
Και σαφώς να θεωρηθεί ότι οι Κοιν.Σ.Επ., μπορούν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από πολλές άλλες επιχειρήσεις, ειδικά αν το επιχειρηματικό αντικείμενο τους απαιτεί συντελεστή που είναι εντάσεως εργασίας, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και γενικά να προσφέρουν επιτυχείς ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.
** ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ: Κέντρο Κοιν.Σ.Επ., που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, όπως κοινή επιχειρηματική έδρα, κοινή διοικητική – λογιστική υποστήριξη, συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας, νομικής, συμμετοχής σε διαγωνισμούς, marketing και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με την ζήτηση, ανάπτυξης αναγνωρισιμότητας, δικτύωσης, συνεργιών κ.λ.π.   

* Ο Γιώργος Μιτάκης, είναι Οικονομολόγος και έχει διατελέσει Διαχειριστής συγχρηματοδοτούμενων Έργων Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση