Ξεκίνησε το κλάδεμα ψηλών δένδρων στην Αγία Παρασκευή.

0

Ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου το κλάδεμα ψηλών δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εκτελείται από εξωτερικό συνεργείο σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Σκοπός του κλαδέματος είναι η πρόληψη κινδύνων και ζημιών από θραύσεις κλαδιών ή πτώσεις δένδρων, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων, με τη διατήρηση των ψηλών δένδρων της πόλης σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται να κλαδευτούν 90 περίπου υψηλά δένδρα διαφόρων ειδών (λεύκες, ευκάλυπτοι, πεύκα) από τα οποία θα αφαιρείται μεγάλο μέρος των παλαιών βλαστών, με στόχο την ανανέωση της βλάστησης τους και την διαμόρφωση του σχήματος τους. Η μείωση του συνολικού όγκου των δένδρων θα γίνεται με ταυτόχρονη διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους τους. Δένδρα ταχείας ανάπτυξης (ευκάλυπτοι, λεύκες) θα κλαδεύονται αυστηρότερα. Αντίθετα, το κλάδεμα δένδρων με πιο αργή ανάπτυξη (πεύκα, κυπαρίσσια) θα γίνεται με στόχο την αφαίρεση ξερών ή προσβλημένων κλαδιών τους και την διαμόρφωση του σχήματος τους. Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίας ή κλάδευσης θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται άμεσα από τον τόπο των εργασιών.