Ο Πλάτωνας της κ. Μουχτούρη

0
platwnas

 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16/10/2013), η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ Μουχτούρη, επέλεξε να κορυφώσει με τον Πλάτωνα. Υπερασπιζόμενη την απόφασή της περί παραχώρησης Σχολικής Περιουσίας σε αθλητικό σωματείο «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», επικαλέσθηκε το πλατωνικό έργο. Συγκεκριμένα, μας είπε ότι ως φιλόλογος διδάσκει στους μαθητές του Λυκείου τους Νόμους του Πλάτωνα και μέσω των πλατωνικών κειμένων, τους μαθαίνει το σεβασμό στους νόμους της Πολιτείας.
Πολύ άστοχη η επίκληση των Νόμων του Πλάτωνα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας θυμηθούμε τη βασική διαφορά ανάμεσα στην Πολιτεία και τους Νόμους. Το ιδανικό κράτος της Πολιτείας έχει μια κυβέρνηση από ειδικώς επιλεγμένα και εκπαιδευμένα άτομα, που δεν υπάγονται σε κανένα γενικό κανόνα.

Το κράτος όμως των Νόμων έχει ως υπέρτατη αρχή το νόμο, ο οποίος πρέπει να τηρείται ομοίως από τον άρχοντα και από τους πολίτες. Οι Νόμοι γράφτηκαν, λοιπόν, για να αποκαταστήσουν το νόμο στην ηθική θέση που κατείχε στη συνείδηση των Ελλήνων. Η πολιτική φιλοσοφία των Νόμων μπορεί να μην έχει το ίδιο θεωρητικό σφρίγος και τη λογοτεχνική αξία της Πολιτείας – αυτού του σχεδόν άχρονου έργου – όμως, από την άλλη μεριά, ο Πλάτωνας αγγίζει εδώ κάτι πολύ σημαντικό: την εμπειρική πολιτική πραγματικότητα, που δεν πλησίασε καν στην ουτοπική Πολιτεία.
Άρχοντες και αρχόμενοι βρισκόμαστε, λοιπόν, κάτω από τη χρυσή νευρά του νόμου. Όταν επικαλούμαστε το πλατωνικό έργο και ειδικότερα τους Νόμους, καλό είναι οι πράξεις μας να ακολουθούν τους λόγους μας. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους πολίτες να αποδεχθούν μια απόφαση και μάλιστα αδιαμαρτύρητα, εάν αυτή δε συνάδει με την τήρηση της νομιμότητας. Ούτε μπορούμε να κάνουμε επιλεκτική χρήση – δηλαδή πολιτική κατάχρηση – μεγάλων θεωρητικών κειμένων, διότι τα τελευταία είναι τόσο δυνατά που στο τέλος μας καταπίνουν.
Η κ. Μουχτούρη ως φιλόλογος διδάσκει το σεβασμό του νόμου, μέσω των πλατωνικών κειμένων, όπως μας δήλωσε. Σε αυτό, εύγε! Όμως, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π., δηλαδή ως θεσμικό πρόσωπο επιφορτισμένο και να σέβεται και να ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας, οφείλει να θυμάται ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), περί αμεροληψίας των οργάνων του Δημοσίου, κατά την παρ.1 τα συλλογικά διοικητικά όργανα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμεροληψίας. Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου, τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης, εφόσον η ικανοποίηση προσωπικού τους συμφέροντος συνδέεται με την έκβαση υπόθεσης ή με συγγενικό τους πρόσωπο (εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας) ή εφόσον έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. Κατά την παρ.3, το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου.

Αίτηση εξαίρεσης επίσης υποβάλλεται για τους παραπάνω λόγους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, είτε στην προϊσταμένη αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο (παρ.4). Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν επί της αίτησης. Επίσης κατά το άρθρο 61 παρ.1 του ν.3852/2010, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου, οφείλουν να εκπληρώνουν ενσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον που έχει σχέση με θέματα του Δήμου. Συνεπώς, απόφαση της ΔΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, που λαμβάνεται κατά παράβαση των κανόνων αυτών είναι παράνομη και άρα ακυρωτέα.
Στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, η Δ.Ε.Π. αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία την παραχώρηση των γηπέδων του 7ου Δημοτικού Σχολείου σε αθλητικό σωματείο της πόλης. Βάσει της προαναφερόμενης νομοθεσίας, το ένα από τα μέλη της Δ.Ε.Π. που ψήφισε υπέρ της παραχώρησης, ο κ. Ιωάννης Παύλου, θα έπρεπε να αποκλεισθεί από τη ψηφοφορία, εφόσον έχει προσωπική εμπλοκή με το εν λόγω σωματείο. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε το λόγο, διαβάσαμε τη νομοθεσία και ζητήσαμε από την κ. Μουχτούρη να μας πει εάν τηρήθηκε στη Δ.Ε.Π. η διοικητική διαδικασία, όπως ορίζoυν οι νόμοι.

Απάντηση δεν πήραμε. Όσο για τη διπλή ψήφο της Προέδρου της Δ.Ε.Π. σε περίπτωση ισοψηφίας, είναι καθ’ όλα νόμιμη. Η κ. Μουχτούρη φρόντισε να μας επαναφέρει στην τάξη, υπενθυμίζοντάς μας ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα Δημοτικά και Διοικητικά Συμβούλια της Επικράτειας. Το γνωρίζουμε, κ. Μουχτούρη. Αυτό σας λέμε όταν τονίζουμε τη διπλή σας ψήφο υπέρ της παραχώρησης της Σχολικής Περιουσίας; Τονίζουμε τη διπλή σας ψήφο, διότι με αυτή φαίνεται να επικυρώσατε μία νομικά έωλη απόφαση. Και αυτό, αγαπητή κ. Μουχτούρη, δεν είναι τυπικά και ηθικά αποδεκτό σε κανένα Δημοτικό και Διοικητικό Συμβούλιο της Επικράτειας, από κανένα πολίτη.
Είμαστε βέβαιοι ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. θα ενεργήσετε με σωφροσύνη, θάρρος, μεγαλοπρέπεια, γρήγορη μάθηση και καλό μνημονικό, για να ξαναθυμηθούμε τους Νόμους του Πλάτωνα και να κλείσουμε, όπως αρχίσαμε. Είμαστε, επίσης, βέβαιοι ότι η επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π., θα συζητήσει εκ νέου το ζήτημα της παραχώρησης Σχολικής Περιουσίας, θα εναγκαλιστεί το νόμο, και, εν τέλει, θα αποκατασταθεί η ουσία της διδαχής του Πλάτωνα. Διότι, τι νόημα έχει η διδασκαλία του νόμου, δίχως τoν έμπρακτo σεβασμό και την εφαρμογή του;

Με τιμή,
Χριστίνα Γρηγοράκη
Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας
Μητέρα Παιδιού σε Δημόσιο Σχολείο (από επιλογή)
Παρούσα στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Μαθητών 7ου Δημοτικού Σχολείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση