Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

0

Η αναπηρία δε συγκαταλέγεται, πια, στο πλαίσιο των «ταμπού» και του κοινωνικού στίγματος, που περιθωριοποιούσαν –μέχρι πριν λίγα χρόνια– τα ΑμεΑ. Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, ως προς την κοινωνική τους ένταξη και δραστηριοποίηση, τείνει να φθίνει και να εγκλωβίζεται μέσα στην οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει επί τα χείρω τη ζωή των ΑμεΑ.
Αξιοσημείωτο και συνάμα ευχάριστο είναι πως, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, το αναπηρικό-κίνημα έχει ενδυναμωθεί, κυρίως, λόγω της αλληλεγγύης που εκφράζουν τα μέλη του κινήματος μεταξύ τους, αλλά και προς τις οικογένειές τους. Αυτό, όμως, δεν αρκεί. Σκοπός μας πρέπει να είναι η ισότιμη ένταξη αυτού του κινήματος στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.
Η αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόμου. Αναπηρία είναι η μη συμβατότητα μεταξύ των σωματικών και νοητικών δυνατοτήτων του ατόμου με τις κοινωνικο-περιβαλλοντικές συνθήκες που του παρέχονται. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να υλοποιήσει το κράτος, ώστε να αποκτήσουν τα ΑμεΑ μία ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Επίσης, η ρατσιστική διάθεση και η αδιαφορία με την οποία, πολλές φορές, η κοινωνία αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους μας με αναπηρία είναι ένα θέμα πολιτισμού, που χρήζει μεγάλων ατομικών, συλλογικών και κοινωνικών αλλαγών. Εμείς, ως παράταξη, κοιτάζουμε τους συνανθρώπους μας με αναπηρία στα μάτια και τους λέμε πως, δεν έχουν απλώς δικαίωμα να ζουν ισότιμα μέσα στην κοινωνία, αλλά και υποχρέωση να λειτουργούν και να δημιουργούν ελεύθερα μέσα σ΄ αυτή, συμβάλλοντας στον ανθρώπινο πλουραλισμό, που χαρακτηρίζει κάθε ανεπτυγμένη και πολιτισμένη κοινωνία.

Βασίλης Γιαννακόπουλος
τ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
εκτελεστικό μέλος Π.Ε.Δ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση