Παράταση μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2017 για υποβολή αιτήσεων Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που έληγε την Παρασκευή 3/2/ 2017.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ