Πλασματικός Συμμετοχικός Προϋπολογισμός

0
hsaias new

Δυστυχώς, είναι διακριτές οι αποκλίσεις που θα δημιουργηθούν από τα προβλεπόμενα έσοδα και τα πραγματικά εισπραχθέντα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναντιστοιχία μεταξύ των εξόδων και των εσόδων του Δήμου. Σε αυτό το σημείο ελλοχεύει ο κίνδυνος της στενής επίβλεψης από το Οικονομικό παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να προστατευθούν τα χρήματα  των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτό θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε διορθωτικές κινήσεις και δεκάδες αναμορφώσεις τους επόμενους 12 μήνες, με σκοπό την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου μας με ρεαλιστικότερο τρόπο.
Μέσα στα πλαίσια του ισοσκελισμένου  προϋπολογισμού, όπως απαιτεί η νομοθεσία, η δημοτική αρχή θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως μια οικονομική σχεδίαση δημιουργίας εσόδων για τα ταμεία του δήμου,  σε αντίθεση με τις υπάρχουσες αδόκιμες , αποτυχημένες και πρόχειρες εισπρακτικές τακτικές εις βάρος των κατοίκων της πόλης μας.
Η πολιτική μου απόφαση να καταψηφίσω τον προϋπολογισμό του Δήμου της Αγίας Παρασκευής για το έτος 2015 έγκειται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, στην χρονικά άτοπη και κοστοβόρα κίνηση των απαλλοτριώσεων της νέας δημοτικής αρχής καθώς επίσης και στην ανεξήγητη  τακτική των αναπάντητων προσωπικών μου ερωτημάτων  σε θέματα που αφορούν υπέρογκα κόστη αγορών και προμηθειών του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά χρονική περίοδο που διανύει η χώρα μας και η πόλη μας.

Απάντηση