Πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

0
agia paraskevi

agia paraskeviΗ πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές πραγματοποιείται την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 με τα εξής θέματα:
1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)
2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς.)

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις & εξοπλισμός υπαίθριων χώρων & παιδικών χαρών έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς.)

4. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης & ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης»
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς.)

5. Αίτημα για παράταση προθεσμίας του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς.)
6. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 37/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Φωτεινή Μενεγάκη για τοποθέτηση λουλουδιών και γλαστρών στην πρόσοψη του ανθοπωλείου της επί της οδού Νεαπόλεως αρ. 88, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη των δένδρων.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν.Κωβαίος-Ντούσκος)

9. Υποβολή Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 105/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

10. Υποβολή Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 106/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2014 Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2014».
(εισηγητής: Πρόεδρος κ. Β. Σάρκουλας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση