Σεμινάρια φωτογραφίας με τον Βασίλη Γεροντάκο

0
seminaria fwtografias 01

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια του βλέμματος,η διεύρυνση της οπτικής ,η ανάπτυξη κριτηρίων έτσι ώστε ο φωτογράφος να αναπτύξει την  δημιουργικότητα του και να αποκτήσει την προσωπική του ματιά.Το σεμινάριο αυτό εστιάζει στα εξής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Δίνει την δυνατότητα να γνωρίσει αλλά κυρίως να κατανοήσει ο σπουδαστής το έργο φωτογράφων που με τον τρόπο τους επηρέασαν την δυναμική εξέλιξη της φωτογραφίας.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το μάθημα εστιάζει στους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη μας  και συμβάλλουν ενδεχομένως στη διαμόρφωση αυτού που βλέπουμε και στη φωτογραφική του απεικόνιση.Επίσης  εξετάζεται η  φωτογραφία ως  μέσον επικοινωνίας  και  διερευνώνται  οι  τρόποι  χρησιμοποίησης  της καθώς και  η διαφοροποίηση των εφαρμογών της από το καθαρό σώμα της φωτογραφίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Διερεύνηση  πάνω  στην  φόρμα, στην  πλαστικότητα, αντίστιξη,επαναληπτικότητα, στην διαμοίραση και αναδιάταξη των όγκων,στην ένταση που γεννά το περιεχόμενο αυτά είναι μερικά από τα θέματα που εξετάζονται καθώς και η εμπνευστική δύναμη που μπορεί να προέλθει από τον χώρο των άλλων τεχνών.

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την διαδικασία γιατί αποτελεί και το απόσταγμα όλης  αυτής της μύησης πάνω στην τέχνη της φωτογραφίας.Γίνεται   κριτική φωτογραφιών και παρουσιάζεται  ένας τρόπος να ‘’κτίσει’’ κάποιος  ένα portfolio.Σχολιάζονται και αναλύονται θέματα που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση, όπως η παρουσίαση σύγχρονων  γνωστών και άγνωστων φωτογράφων, σημειολογία, η σύγχρονη φωτογραφία και οι διάφορες κατευθύνσεις καθώς και  το θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο, η σχέση της φωτογραφίας με τις άλλες τέχνες  και ο ρόλος της φωτογραφίας στην σύγχρονη τέχνη.
Προαιρετικά, και εφόσον το επιθυμεί ο σπουδαστής  διδάσκονται οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την εδραίωση της τεχνικής κατάρτισης.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ    
Α. ΛΗΨΗ (Θεωρία και Πρακτική)
Μικρή ιστορική αναδρομή.
Φωτογραφικές μηχανές (Είδη, ορολογία, χρήσεις).
Φακοί (Απλοί & σύνθετοι, Μέγεθος ειδώλου, Προοπτική, Εστιακή απόσταση, Είδη φωτογραφικών φακών, Χρήσεις, Εκτροπές).
Διάφραγμα & Βάθος Πεδίου.
Αισθητήρες
Φωτομέτρηση (Βασικές αρχές, Προβλήματα & Επίλυση).
Θεωρία Χρωμάτων (Χρωματική Θερμοκρασία, White Balance, Colour Spaces).
Τεχνητός Φωτισμός.
Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές Αρχές Abobe Lightroom & Photoshop.
Άνοιγμα & Εισαγωγή αρχείων εικόνων.
Έλεγχος Κοντράστ – Φωτεινότητας – Τόνων.
Χρώμα & Χρωματικές Διορθώσεις.
Δημιουργία Επιλογών
Layers.
Μέθοδοι Όξυνσης & Έλεγχος Θορύβου.
Αποθήκευση – Εξαγωγή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση