Υποβολή αιτήσεων πρόσληψης τριών ατόμων στους παιδικούς σταθμούς Αγίας Παρασκευής μέχρι 12 Σεπτεμβρίου.

0

Την πρόσληψη 3 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/7/2016, ανακοίνωσαν οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΙΣΔΑΠ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:
· 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
· 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ)
· 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 2/9/2016 έως και 12/9/2016.
Δείτε την προκήρυξη εδώ:
www.agiaparaskevi.gr/~agiapara/portal/images/arthra/2016/ΤΕΛ__ΑΝΑΚ_ΣΟΧ_2_2016__ΠΑΙΔ_ΣΤΑΘΜΟΙ_ΔΗΜΟΥ_ΑΓ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_1.pdf