Φώτης Αλεξόπουλος: «Δημιουργούμε μια ανεξάρτητη παράταξη γιατί τα προβλήματα της πόλης δεν είναι «κόκκινα, πράσινα ή μπλε».

0

Επαναδραστηριοποιείται στα δημοτικά δρώμενα της Αγ. Παρασκευής ο Φώτης Αλεξόπουλος ο οποίος δημοσιοποιεί την απόφαση του αυτή, με την αποστολή της ιδρυτικής διακήρυξης της Δημοτικής του παράταξης «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής» προς τον «Σχολιαστή» την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια.
Ο Φώτης Αλεξόπουλος είχε εκλεγεί Δημοτικός σύμβουλος το 2010 με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά από την οποία αποχώρησε στους πρώτους μήνες της θητείας της και συνέχισε ως Ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής δεν έχει καμιά κομματική εξάρτηση και
η δράση της αποφασίζεται μέσα από την εσωτερική της λειτουργία και τη σχέση της , με το λαό που εκπροσωπεί και στον οποίο μόνο λογοδοτεί.
Οι κοινωνικές δυνάμεις που την συγκροτούν έχουν μακρόχρονη και σταθερή παρουσία και δράση, στον Δήμο , στους παραγωγικούς φορείς και στα κινήματα πολιτών .
Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών υποστηρίζει την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των δήμων με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης και δικαιωμάτων.
Υποστηρίζει την στήριξη της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων και των σχολείων.
Υποστηρίζει την στήριξη των άπορων, των άνεργων, των ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων, των μοναχικών ατόμων που χρήζουν βοήθειας καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών.
Υποστηρίζει την στήριξη της τρίτης ηλικίας μέσω των ΚΑΠΗ και άλλων δράσεων.
Υποστηρίζει την συμμετοχή όλων των Δημοτών μας σε πολιτιστικά & αθλητικά
προγράμματα .
Υποστηρίζει την δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης από εθελοντές σε άτομα που έχουν ανάγκη.Υποστηρίζει την αντίθεση της σε κάθε πολιτική που θα αντιμετωπίζει τους Δημόσιους χώρους ως αντικείμενο εκμετάλλευσης είτε για την κάλυψη ελλειμμάτων του Ελληνικού Κράτους είτε για οικονομική ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και αντιπαλεύουμε την απαράδεκτη πολιτική των Κυβερνήσεων που μειώνει δραματικά τις επιχορηγήσεις προς τους δήμους για τα σχολεία.

Για όλα αυτά , θα συνεργαστούμε στενά με εκπαιδευτικούς και γονείς, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία που υπάρχει από την μακρόχρονη προσφορά τους στον τομέα αυτό.

Τα διοικητικά όργανα της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών είναι τα παρακάτω :

Η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη που καταγράφονται με προφορική ή γραπτή δήλωσή τους.
-­‐Η Γενική Γραμματεία που συνεδριάζει μια φορά το μήνα και αποτελείται από 30 – 50 μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση .

-­‐Το Προεδρείο που συνεδριάζει εβδομαδιαία και αποτελείται από 11 μέλη που εκλέγονται από την Γενική Γραμματεία.

-­‐Οι επιτροπές κατά θέμα που συγκροτούνται με ευθύνη του προεδρείου.
Αναλαμβάνουμε σήμερα με τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών και επιδιώκουμε την συσπείρωση όλων των συμπολιτών που μας ενώνει το όραμα μιας συμμετοχικής τοπικής κοινωνίας.

Επιθυμούμε τον Δήμο Αγίας Παρασκευής έναν ζωντανό οργανισμό, ένα κύτταρο της Δημοκρατίας, ένα μέσο έκφρασης της δημιουργικής φαντασίας μας και όχι μηχανισμό εκμετάλλευσης της εξουσίας και είσπραξης δημοτικών τελών.

Είμαστε αντίθετοι:
-­‐Στις κοινωνικές και κομματικές περιχαρακώσεις.
-­‐Στα κατεστημένα και στεγανά στην άσκηση της δημοτικής εξουσίας.
-­‐Στα συμπτώματα αδιαφάνειας, προχειρότητας, έλλειψης στρατηγικής.
­‐Στα ίδια κουρασμένα πρόσωπα, στις ίδιες ξεπερασμένες τακτικές και αντιλήψεις.
ούμε σήμερα όλους τους συμπολίτες μας, να ενταχθούν και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας αυτή.

Μια συλλογική προσπάθεια σύνθεσης αντιλήψεων και θέσεων, μακριά από κάθε είδους χειραγώγηση και απόπειρα καταγραφής δυνάμεων κομματικών η προσωπικών μηχανισμών στον Δήμο μας.

Μια προσπάθεια για δημιουργία της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής που θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γιατί τα προβλήματα του Δήμου μας δεν είναι γαλάζια, πράσινα ή κόκκινα… Γιατί τα όνειρά μας για μια καλύτερη ζωή , δεν πρέπει να έχουν ένα χρώμα.
Γιατί σε μια σύγχρονη και ανθρώπινη τοπική κοινωνία, όπως όλοι την ονειρευόμαστε, δεν είναι κανένας περίσσιος .
Συμμετοχή και επικοινωνία : energoipolitesagiasparaskevis@gmail.com