Φώτης Αλεξόπουλος : Κ. Δήμαρχε η εφαρμογή του Νόμου στην Αγία Παρασκευή «έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά»;

0
aleksopoulos 01

Ο Δήμος δεν βρέθηκε σε κανένα αδιέξοδο και θα έπρεπε να εφαρμόσει απλώς τις διατάξεις του Νόμου .

Προτάσεις όπως αυτές που κατατέθηκαν από συνάδελφο στην αίθουσα του Δ.Σ με αφήνουν παγερά αδιάφορο, διότι για εμένα προσωπικά ,πάνω από όλα, είναι η ορθή εφαρμογή των Νόμων για όλους τους Πολίτες, οι οποίοι έχουν τα ίδια Δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στην Πόλη μας .

Αγία Παρασκευή 11/3/2014
Φώτης Αλεξόπουλος
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Αγίας Παρασκευής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση