“ΝΙΚΗ των Πολιτών”: «Ο Ισολογισμός 2018 έδειξε ότι κάναμε χρηστή διαχείριση των Οικονομικών».

0

Από το Γραφείο τύπου της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης “ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής” στάλθηκε δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ο ισολογισμός του 2018, θέμα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, αποτυπώνει την χρηστή διαχείριση της Δημοτικής μας Αρχής με σταθερό πρόσημο την απόκτηση παγίων και έργων που είχε ανάγκη η πόλη μας.

Η χρήση του 2018 έκλεισε με πλεόνασμα 232000 ευρώ σε σχέση με το 2017.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

α) Είχαμε αύξηση της περιουσίας του Δήμου που αποτελούσε σταθερή κατεύθυνσή μας ώστε όσο το δυνατό μεγαλύτερη περιουσία να αποδοθεί στους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής προς χρήση.

β) Το σύνολο όλων των οικονομικών υποχρεώσεων τόσο βραχυπρόθεσμών όσο και μακροπρόθεσμων μειώθηκαν γεγονός που αποδεικνύει την διάφανη διαχείριση που έγινε από την πλευρά μας.

γ) Εγγράφονται ως υποχρεώσεις τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων (ΜΑΠ) και το Γάλα παλαιοτέρων ετών, που το μεγαλύτερο μέρος αφορά την περίοδο 2012-2014 οπότε δεν δόθηκαν καθόλου ΜΑΠ και έτσι δεν επιβάρυναν τις αντίστοιχες περιόδους οικονομικά.
Κληθήκαμε να επωμιστούμε αυτό το βάρος μετά την ψήφιση σχετικού νόμου το καλοκαίρι του 2017.

δ) Υπάρχουν αυξημένες προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού σε σχέση με το 2017 που αφορά αποζημιώσεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης, ποσά που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εκταμιευθούν, αλλά καλώς έχουν τεθεί.

ε) Παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι απαιτήσεις και είναι αυξημένες οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων η πρόβλεψη εισπράξεων παραμένει σε γενικά σταθερά επίπεδα με δεδομένο ότι μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 δεν ήταν εφικτή η διασύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου με το taxisnet μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής ώστε να είναι άμεση η διασταύρωση στοιχείων και η βεβαίωση οφειλών.

Συνολικά το 2018:
Αυξήσαμε την περιουσία του Δήμου με την αγορά των 7 στρεμμάτων γης με την οικία Ιόλα στο Κοντόπευκο, κάναμε ρυμοτομήσεις μεγάλης έκτασης, έργα ανακατασκευής πεζοδρομίων, όπως και ανακατασκευή στα δάπεδα των δύο κλειστών Γυμναστηρίων και δύο ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ, μεγάλη εργολαβία σε σχολεία της πόλης, ασφαλτοστρώσεις, δράσεις της κοινωνικής πολιτικής, του Πολιτισμού και πολλά ακόμη.

Όλα αυτά βελτίωσαν την εικόνα της πόλης».

Απάντηση