Ανακοίνωση συμπαράστασης του ΣΕΔΑΠ στο Νίκο Ρωμανό

0
sedap logo

Γι αυτό ακριβώς το λόγο καλούμε τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα και να δώσει λύση προς αυτή τη κατεύθυνση.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση