Γιάννης Σταθόπουλος: Τι πραγματοποιούμε στο χώρο του κοιμητηρίου.

0
stathopoulos 2010

Α) Εισάγουμε τρεις νέους κωδικούς, που δεν υπήρχαν, για να είναι ολοκληρωμένο το πρώτο στάδιο ανάπλασης του Κοιμητηρίου. Αυτοί οι κωδικοί αφορούν:
1. Υδρογεωτεχνική μελέτη και
2. Δύο έργα που δεν εντάσσονται σε μελετητικά πτυχία:
α. Τις διερευνητικές τομές στο έδαφος (λήψη δοκιμίων εδάφους που θα αποσταλούν σε εξειδικευμένο εργαστήριο για έλεγχο) και
β. Τη λήψη δειγμάτων νερού.
Β) Μειώνουμε μετά από λεπτομερή έρευνα τα αντίστοιχα ποσά μελετών. Παρά την εισαγωγή των τριών νέων κωδικών η συνολική δαπάνη του 1ου σταδίου των μελετών για το Κοιμητήριο μειώνεται. Έτσι, για λόγους ανταποδοτικότητας, αυξάνεται αναγκαστικά κατά το ίδιο ποσό ο κωδικός των έργων υποδομής. Είναι εξαιρετικά προφανές, για όποιον έχει αναμιχθεί με το θέμα, ότι οποιοδήποτε σχέδιο για το Κοιμητήριο δεν μπορεί να καλυφθεί από τον εν λόγω κωδικό. Ο υπάρχον κωδικός μπορεί να καλύψει μόνο μικροεπισκευές και επείγουσες επεμβάσεις.
Ενημερώσαμε τέλος ότι για την ανάπλαση του Κοιμητηρίου, που θα γίνει όχι μόνο για την αύξηση της χωρητικότητάς του, αλλά και για την εξυγίανση από σεβασμό στους περίοικους του περιβάλλοντος χώρου θα προβλεφθεί ανάλογο κονδύλιο και σχέδιο οργάνωσης των εργασιών προκειμένου η τελική εικόνα του Κοιμητηρίου Αγίας Παρασκευής να είναι πολύ καλύτερη της σημερινής και να συγκρίνεται με τα αντίστοιχα του Ευρωπαϊκού χώρου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση