Κοπή πίτας της Επιτροπής Ειρήνης Αγίας Παρασκευής

0
eedye logo


Την απόφαση θα παρουσιάσει η συναγωνίστρια Βέρα Νικολαΐδου, Αντιπρόεδρος της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση