Νέα πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεσαγείων στο ύψος των οδών Ευαγγελιστρίας και Χίου

0
stathopoulos 2010

Για τη μελέτη επί της Λεωφ. Μεσογείων και Ευαγγελιστρίας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής Αγ. Παρασκευής, της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Μελετητών και σε συνέχεια αυτών έχουν αποσταλεί διευκρινίσεις και επισημάνσεις μας που αφορούν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό της γέφυρας, προκειμένου να μην παραβιάζονται τα όρια ακινήτου προς απαλλοτρίωση και να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία θέσεων στάθμευσης επί πρασιάς ακινήτου. Με σχετικό έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ζητήθηκε να συμπεριληφθούν στο έργο οι εργασίες πεζοδρόμησης του τμήματος που αποκόπτεται από την κυκλοφορία, καθώς και κατάλληλη σήμανση και ηλεκτροφωτισμός. Συνημμένα στάλθηκε σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του βάθρου της γέφυρας ώστε να παραμένει ελεύθερο πλάτος 3,25 μ. για την εξυπηρέτηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Η δημοπράτηση του έργου έχει ήδη δρομολογηθεί από τη ΔΜΕΟ, δεδομένου ότι η κατασκευή του έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την 31/12/2015. Η λειτουργία της πεζογέφυρας θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και στην επανασύνδεση της διχοτομημένης από τη Λεωφ. Μεσογείων πόλης μας.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών        Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ                      ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση