Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 17 Ιουνίου 2015.

0
agia paraskevi

2.    «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής» (απόφαση 70/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)
    (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη).

3.    «Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) οικ. έτους 2015» (απόφαση 71/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.).
(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη)

4.    «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2015»
(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

5.    «Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου οικονομικού έτους 2013» (απόφαση 38/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα)

6.    «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το 3ο τρίμηνο» (απόφαση 53/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Δημ. Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής-Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα)

7.    Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.4323/2015). (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

8.    Συνεργασία του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. (εισήγηση: εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης).

9.    «Συζήτηση και λήψη απόφασης για άμεσα μέτρα που αφορούν στην πυρασφάλεια του Υμηττού και του λόφου Τσακού» κατόπιν της αρ. 18597/09-06-2015 αίτησης της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
(εισήγηση: επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Α. Γκιζιώτης)

10.    Λήψη απόφασης για κοπή θάμνων στην οδό Πάρου, κοπή δένδρων στην οδό Δωριέων, λόγω εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)
11.    Καθιέρωση ωραρίου εργασίας υπηρεσιών του Δήμου.
    (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

12.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
    (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, στις 22 Ιουνίου 2015.
    (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Αγίας Παρασκευής, στις 27 Ιουνίου 2015 με θέμα: «100 χρόνια από την έναρξη του Α΄παγκοσμίου πολέμου – Οι σιωπηλοί ήρωες της ANZAC».
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην εκδήλωση του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού, στις 27 Ιουνίου 2015 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», στις 30 Ιουνίου 2015. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

17.    Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

18.    Επιστροφή ή μη ποσού 515,57€, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην κα Αναστασία Χαροκόπου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

19.    Επιστροφή ή μη ποσού 50,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην κα Αλεξάνδρα Μήλα. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

20.    Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 31.402,17€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 118, 400, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 683, 684, 786, 802, 820, 849, 900, 905, 962/15, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμο πολεοδομικής παράβασης, γ) πρόστιμο από παράβαση ΚΟΚ, δ) δημοτικό φόρο 0,5% ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, ε) πρόστιμο κακής εκτέλεσης εργασιών και έλλειψης άδειας, στ) μίσθωμα τοποθέτησης ΑΤΜ, ζ) τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, η) δημοτικά τέλη ακινήτου και θ) προνομιακή επίδομα. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

21.    Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση