Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 10 Φεβρουαρίου 2016.

0
agia paraskevi

4.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για το έτος 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

5.    Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

6.    Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 – 2017. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τη διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων.  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

8.    Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

Απάντηση