Οδηγίες προφύλαξης από τα κουνούπια.

0

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής υπενθυμίζει στους πολίτες τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ( www.keelpno.gr, Τηλέφωνο: 210 5212054) για την καλύτερη προφύλαξη από τα κουνούπια.

Απάντηση