Για ένα καθαρό και «λειτουργικό» Δημαρχιακό Μέγαρο

0
DSC04185 1

Έτσι, ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος αποφάσισε την η μεταφορά  αφισών και ανακοινώσεων σε « ειδικά πλαίσια» που τοποθετήθηκαν στις εισόδους του Δημαρχείου.
Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση, παρότι απλή και «μικρή», θεωρείται σημαντική και καταδεικνύει το «πώς» είναι αποφασισμένη ν΄ αντιμετωπίσει η νέα  Δημοτική Αρχή κι ο Δήμαρχος, το τεράστιο «Έλλειμμα» των προηγούμενων διοικήσεων στον τομέα  της «αισθητικής» ενός  Ευρωπαϊκού  Δήμου, μια «αισθητικής» το επίπεδο της οποίας αντικατοπτρίζει και το επίπεδο του «πολιτισμού» της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση