Νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν την ΕΝΕΒΑΠ !

0
enevap

    

Μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως άνω μυστική ψηφοφορία το ΔΣ της ΕΝΕΒΑΠ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
    Τσαγκάρης Βασίλειος του Φιλανδρέα, ως Πρόεδρος,
    Πέπονας Εμμανουήλ του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρος,
    Ανυφαντής Στέργιος – Γρηγόριος του Βασιλείου, ως Γεν. Γραμματέας,
    Σκάμπα Πολυξένη του Αχιλλέα, ως Ταμίας και
    Πρασσάς Ιωάννης του Ευάγγελου,
    Τριάντη Βασιλική του Κωνσταντίνου,
    Τούτσης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου,
    Κακαβίκος Ευστάθιος του Δημητρίου,
    Τσαβαλά Καλλιόπη του Παναγιώτη,
    Βρεττός Ευστάθιος του Νικολάου και
    Καράγιωργος Ζήσης του Αριστείδη, ως μέλη.
    
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Τσαγκάρης Βασίλειος    Ο Γεν. Γραμματέας

Ανυφαντής Στέργιος – Γρηγόριος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση