Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

0
agia paraskevi

2.    Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

3.    2η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2014.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας έτους 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού για την εκτέλεση των εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή-ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. E. Πετσατώδη)

6.    1η Αναμόρφωση 2015 ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (αποφ. 2/2015 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη)

7.    1η Αναμόρφωση 2015 Π.ΑΟ.Δ.Α.Π. (αποφ. 7/2015 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

8.    1η Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2015 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

9.    Σύσταση πενταμελούς Διαπαραταξιακής Επιτροπής για αξιοποίηση του Γιαβάσειου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ε. Πετσατώδη)

10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 2/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ανάρτηση του πορτραίτου του διορισμένου από τη Χούντα Δημάρχου Γ. Παπαγιάννη, κατόπιν της αρ. πρωτ. 39155/14-10-2014 αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
    (εισήγηση: επικεφαλής παράταξης κ. Α. Γκιζιώτης)

11.    Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων χώρων και Παιδικών χαρών έτους 2014»,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ε. Πετσατώδη)

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ε. Πετσατώδη)

13.    Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου

14.    Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

15.    ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)
16.    Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

17.    Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα για προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

18.    Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

19.    Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

20.    Λήψη απόφασης για παράταση παραχώρησης χρήσης λυόμενου οικίσκου τύπου container στην οικογένεια της Χ. Μ.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ζ. Φωτεινού)

21.    Λήψη απόφασης για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΑΠΗ 2015. (εισήγηση:Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

22.    Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

23.    Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ζ47/Τ11 Ν13.
(εισήγηση: Aντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

24.    Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 9.923,74 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους(Χ.Β.Κ.)61, 109, 292, 399, 582, 647, 648, 730, 731, 736, 820/15, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κοιμητηρίου, γ) εισφορά σε χρήμα, δ) πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων και ε) ΔΤ-ΤΑΠ ακινήτων.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

25.    Επιστροφή ή μη συνολικού ποσού 985,92 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                             

                                   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση